Friday, March 23, 2007

adresleme ve rota ekleme

Linux'a ipv6 adresi eklemek için aşağıdaki komutu girmek yeterli:
#ifconfig eth0 inet6 add 2001:A8:9150:2::5/64
Bu adresi elle atadığınızda ifconfig çıktısında eth0 için üç adet ipv6 adresi atandığını göreceksiniz:
inet6 addr: 2001:a8:9150:2::5 Scope:Global
inet6 addr: 2001:a8:9150:2:204:76ff:fede:4e0d/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::204:76ff:fede:4e0d/64 Scope:Link
İkinci ipv6 adresinin sizin yazdığınız adresin ethernet kartınızın MAC adresiyle birlikte türetilmiş bir hali olduğunu hemen farkedeceksiniz. IPv6 adresleri bir ethernet kartına birden fazla verilebildiğinden bir sorun yok, her iki adresi de kullanabilirsiniz. IPv6 adres türleri için Türkçe veya İngilizce belgelere bakabilirsiniz.

Rota eklemek daha basit:

#route -A inet6 add 2001::/34 gw 2001:A8:9150:2::1
Elbette ipv6 adreslerini kendi yönlendiriciniz ile değiştirmeniz lazım. Her şey yolunda gittiğinde artık ping6 ve traceroute6 komutlarını kullanarak durumunuzu denetleyebilirsiniz. Bunların kullanımı ping ve traceroute ile aynı.

No comments: