Friday, April 27, 2007

Ulak6Net Görev Gücü toplantısı

6. Linux ve Özgür Yazılım Şenliğinde Ulak6Net Görev Gücü toplantısı yapılacak. Şenliğin programına bu adresten ulaşılabilir.

Friday, April 13, 2007

www sunucusu

Apache-2.2.3'ün ipv6'ya hazır hale getirilmesi oldukça kolay. Önce /etc/apache2/ports.conf dosyasında gerekli düzenlemeleri yapalım.

 Listen 192.170.2.1:80
Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
Şimdi de Virtual Host tanımlamasını yaptığımız apache2.conf dosyasında ipv6'dan ulaşılmasını istediğimiz alan için gerekli yapılandırmayı yapalım:

<VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]>
DocumentRoot "/var/www/htdocs/www6"
ServerName www6.domain.com
<Directory "/var/www/htdocs/www6">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>


Hepsi bu kadar. Dikkat edilecek tek şey, ipv6 adresini her iki durumda da [ ] arasında yazmak. Apache'yi yeniden başlattığınızda apache'nin ipv6 taleplerine de cevap verdiğini göreceksiniz:

~ $ nmap -6 www6.domain.com

Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2007-04-13 21:15 EEST
Interesting ports on 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea:
Not shown: 1696 closed ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.313 seconds

Wednesday, April 11, 2007

ipv6calc

Linux IPv6 NASIL belgesinin yazarı olan Peter Bieringer'in yazdığı ipv6calc programının PiSi paketine buradan ulaşılabilir. Paketi hazırlayan öğrencilerimden Cem Sönmez.

Monday, April 2, 2007

ftp sunucusu

vsftpd'in ipv6 desteğinin sağlanması için yapılandırma dosyası olan vsftpd.conf dosyasına
listen_ipv6=yes

yeterli olduğu söyleniyor. Peki bu satırı ekleyince vsftpd ipv6 mı çalışıyor yoksa hem v4 hem de v6 mı çalışıyor? Bunun cevabı ikisi de olmuyor :(

Sadece ipv6 konuşabilen bir yapılandırma dosyası basitçe şöyle olabilir:
background=YES
listen_ipv6=YES
listen_address6=2001:A8:9150:2::21

anonymous_enable=YES
local_enable=YES
dirmessage_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=YES
xferlog_file=/var/log/vsftpd-v6.log
nopriv_user=ftpuser
ftp_username=ftpuser
ftpd_banner="IPv6 FTP SUNUCUSU"

Eğer sunucunuza sadece ipv6 ile erişilmesini istemiyorsanız, ipv4 isteklerine de cevap versin diyorsanız ikinci bir yapılandırma dosyası ( ncftpd-v4.conf olabilir) oluşturup onu da benzer şekilde:
background=YES
listen=YES
listen_address=192.168.1.1

anonymous_enable=YES
local_enable=YES
dirmessage_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=YES
xferlog_file=/var/log/vsftpd-v4.log
nopriv_user=ftpuser
ftp_username=ftpuser
ftpd_banner="IPv4 FTP SUNUCUSU"

şeklinde hazırlayıp, iki farklı yapılandırma ile çalışan iki süreci başlatmak gerekiyor:
#/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf &
#/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd-v4.conf &

Herşey yolunda gittiyse aşağıdaki komutun çıktısında bunu görmelisiniz:
# netstat -lnptu | grep ftp
tcp 0 0 192.168.1.1:21 0.0.0.0:* LISTEN 21465/vsftpd
tcp6 0 0 2001:A8:9150:2::21 :::* LISTEN 21459/vsftpd

Son olarak başka bir bilgisayardan nmap çalıştırıldığında çıktısı aşağıdaki gibi olmalı:
ns01:~# nmap -6 host1.domain.com

Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2007-04-02 23:31 EEST
Interesting ports on 2001:A8:9150:2::21:
Not shown: 1677 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
80/tcp open http

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.306 seconds

Artık ftpuser kullanıcısın ev dizini neresiyse orasını anonim ftp için kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu dizinin ftpuser kullanıcısı tarafından yazılabilir olmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Sunday, April 1, 2007

ssh sunucusu

Hiç birşey yapmaya gerek yok. Bilgisayara ipv6 adresi verildiği zaman ssh sunucusu da ipv6'dan gelen isteklere cevap vermeye başlıyor.