Friday, April 13, 2007

www sunucusu

Apache-2.2.3'ün ipv6'ya hazır hale getirilmesi oldukça kolay. Önce /etc/apache2/ports.conf dosyasında gerekli düzenlemeleri yapalım.

 Listen 192.170.2.1:80
Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
Şimdi de Virtual Host tanımlamasını yaptığımız apache2.conf dosyasında ipv6'dan ulaşılmasını istediğimiz alan için gerekli yapılandırmayı yapalım:

<VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]>
DocumentRoot "/var/www/htdocs/www6"
ServerName www6.domain.com
<Directory "/var/www/htdocs/www6">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>


Hepsi bu kadar. Dikkat edilecek tek şey, ipv6 adresini her iki durumda da [ ] arasında yazmak. Apache'yi yeniden başlattığınızda apache'nin ipv6 taleplerine de cevap verdiğini göreceksiniz:

~ $ nmap -6 www6.domain.com

Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2007-04-13 21:15 EEST
Interesting ports on 2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea:
Not shown: 1696 closed ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http

Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.313 seconds

No comments: